Γίνε εξωτερικός συνεργάτης διανομέας ή μισθωτός στη flex delivery και εξυπηρέτησε παραγγελίες σε καταστήματα ή πλατφόρμα φαγητού.

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

* Τα παρακάτω υποβληθέντα στοιχεία βιογραφικού συλλέγονται και τηρούνται με όρους εχεμύθειας από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας, όπου και παραμένουν για διάστημα έξι (6) μηνών. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς διευκόλυνση της διαδικασίας εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού για τη στελέχωση της Εταιρείας. 

** Η συμπλήρωση της φόρμας “Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εργασία” δεν αποτελεί δεσμευτικό έγγραφο και μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των στοιχείων σας οποτεδήποτε αποστέλλοντας e-mail στο info@flexdelivery.gr με τίτλο “Διαγραφή Στοιχείων”.

    Φόρμα Επικοινωνίας Για Επιχειρήσεις

      Φόρμα Επικοινωνίας Για Διανομείς